Läger & Hajk

Primusgastarna Sjöscoutkåren S:t Göran


 

Här hittar du informationen om avdelningens egna kommande läger och kortare hajker.

 

Läger

 

Sommarläger 2021 och 2022

Pga covid-19 är det mycket som är oklart och osäkert ang våra kommande sommarläger. Vissa av er har säkert hört att det funnits planer på ett stort sjöscoutläger och ett nationellt Jamboree under sommaren som gått och sommaren som kommer. Båda dessa är, i nuläget, flyttade till sommaren 2022 och här kan ni läsa mer om dessa, SJÖ22 och Jamboree22. Vi kommer primärt satsa på SJÖ22 men har inte uteslutit Jamboree22.

Under sommaren 2021 laddar vi för att kunna åka på läger med resten av kåren till Vindalsö. I nuläget vet vi inte så mycket mer om detta men kommer ge er mer information så fort vi har den.


Hajker


SYD

Syd kommer genomföra en hajk den 28-29/11 i Skatboet. Pga Covid-19 kommer vi inte att göra denna hajken tillsammans med övriga Primusgastaravdelningar. Pandemin gör även att förutsättningarna ser lite annorlunda ut än vanligt.
Tre saker kommer vara annorlunda:

  1. Deltagare på hajken kommer behöva åka dit i privata bilar (ej med kollektivtrafiken). Det kommer i anmälan vara möjligt att även meddela om föräldrar kan skjutsa eller om plats i någons bil behövs.
  2. All verksamhet under helgen kommer ske utomhus (även måltider).
  3. Övernattning kommer ske innomhus med max två personer sovande i samma rum. 


Givetvis stannar man hemma om man har minsta symptom!


Detaljinfo om ut-/hemfärd samt kostnad kommer i mail.