Kontakt

Primusgastarna Sjöscoutkåren S:t Göran


Det finns många vägar som leder till Rom, och även en del som leder till oss!


Mail

För att kontakta oss ledare kan man ringa, smsa eller maila till oss. Våra privata mobilnummer och mailadresser har ni fått via mailutskick i samband med att ni får terminsprogrammet. Samtliga ledare har mailadress efter modellen förnamn.efternamn<at>stgscout.se.


För att nå alla sydledare:

syd-ledare<at>stgscout.se


För att nå alla nordledare:

nord-ledare<at>stgscout.se


För att nå alla västledare:

vast-ledare<at>stgscout.se


Ni kan också nå hela gruppen på syd<at>stgscout.se, nord<at>stgscout.se eller vast<at>stgscout.se. Dessa går till alla ledare, föräldrar och primusgastare på respektive avdelning.


Facebook

Vi har två facebooksidor."Päronen Primusgastarna" som är till för alla föräldrar och "Primusgastarna" som är till för alla Primusgastare. Föräldrar kommer inte bli tillagda i den senare men Primusgastare som vill får gå med i den första.


Cafégruppen

För de primusgastare och föräldrar som kommer köra caféer finns även en cafémail. primus-cafe<at>stgscout.se. HT 20 kör vi för närvarande inga caféer varför café-mailen inte är aktuell.