Aktuellt & Program

Primusgastarna Sjöscoutkåren S:t Göran


Aktuella nyheter!

Här hittar ni våra terminsprogram samt aktuell och tillfällig info. Inlägg om saker som har "passerat" försvinner efterhand att infon blir inaktuell!

Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Majoriteten av vår verksamhet bedrivs utomhus oberoende av väder (så klä er alltid efter prognosen!). I undantagsfall kan någon delaktivitet som kräver det ske innomhus, men då i små grupper med väl tilltaget avstånd mellan individer.


Julavslutningen 2020

Pga Covid-19 vet vi i dagsläget inte exakt hur julavslutningen kommer att se ut. Troligast är att vi kommer ordna något avdelningsmys under ordinarie mötestid. Vi kommer delge respektive avdelning  mer information när vi har den.


Hälsokortet!

Nedan finner ni hälsokortet för ht20-vt21. I nuläget har vi problem med att få fram en ifyllbar pdf men hoppas det löser sig snart. Tillvidare finns här nedladdningsbar word som kan skrivas ut och fyllas i alt. fyllas i och mailas in till ledarna.
Observera att det är ett krav att ha lämnat in giltigt hälsokort om man vill delta i hajker och läger!

 


Nya terminsprogram

Här nedan finner ni terminsprogram för hösten 2020 för våra avdelningar. Checka rätt dokument eftersom tider, och ibland andra saker, skiljer sig åt mellan Syd, Nord och Väst.Mall för möten

Här är en mall patrullerna (eller ledarna) kan använda för att planera sina möten. Utgår från Nords tider.